Sản phẩm Teraco

Giá: Liên hệ

Tặng 150l xăng hoặc 3tr tiền mặt khi ký HĐ.

Trọng tải: 990 Kg

Động cơ: MITSUBISHI TECH

Kích thước thùng:  2750 x 1510 x 380 mm

Giá: Liên hệ

Tặng 150l xăng hoặc 3tr tiền mặt khi ký HĐ.

Trọng tải: 930 Kg

Động cơ: MITSUBISHI TECH

Kích thước thùng:  2800 x 1580 x 1540 mm

Giá: Liên hệ

Tặng 150l xăng hoặc 3tr tiền mặt khi ký HĐ.

Trọng tải: 970 Kg

Động cơ: MITSUBISHI TECH

Kích thước thùng:  2800 x 1600 x 1300/1540 mm

Giá: Liên hệ

Tặng 40tr tiền mặt khi ký hợp đồng.

Trọng tải: 2400 Kg

Động cơ: Diesel ISUZU JE493ZLQ4

Kích thước thùng:  4310 x 1700 x 400 mm

Giá: Liên hệ

Tặng 40tr tiền mặt khi ký hợp đồng.

Trọng tải: 2400 Kg

Động cơ: Diesel ISUZU JE493ZLQ4

Kích thước thùng:  4360 x 1810 x 1780mm

Giá: Liên hệ

Tặng 40tr tiền mặt khi ký hợp đồng.

Trọng tải: 2300 Kg

Động cơ: Diesel ISUZU JE493ZLQ4

Kích thước thùng:  4360 x 1810 x 680/1770mm

Giá: Liên hệ

Tặng 40tr tiền mặt khi ký hợp đồng.

Trọng tải: 2490 Kg

Động cơ: Diesel ISUZU JE493ZLQ4

Kích thước thùng:  3640 x 1810 x 380mm

Giá: Liên hệ

Tặng 40tr tiền mặt khi ký hợp đồng.

Trọng tải: 2450 Kg

Động cơ: Diesel ISUZU JE493ZLQ4

Kích thước thùng:  3660 x 1730 x 1700mm

Giá: Liên hệ

Tặng 40tr tiền mặt khi ký hợp đồng.

Trọng tải: 2300 Kg

Động cơ: Diesel ISUZU JE493ZLQ4

Kích thước thùng:  3680 x 1830 x 1400/1800 mm

Giá: Liên hệ

Tặng 100% lệ phí trước bạ khi ký HĐ.

Trọng tải: 2200 Kg

Động cơ: ISUZU – JE493ZLQ3A

Kích thước thùng:  3740x1870x1740 mm

Giá: Liên hệ

Tặng 100% lệ phí trước bạ khi ký HĐ.

Trọng tải: 2250 Kg

Động cơ: ISUZU – JE493ZLQ3A

Kích thước thùng:  3740x1870x700/1740 mm

Tin mới cập nhậtXem tất cả